Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao điểm của tôi lại hoàn về sau khi đã đổi điểm thưởng

Sau khi bạn xác nhận quy đổi phần thưởng, chúng tôi sẽ làm việc với bên hợp tác trao thưởng để có thể gửi phần thưởng đến bạn. Nếu có bất cứ trục trặc trong quá trình này, số điểm sẽ tự động hoàn lại về tài khoản của bạn. Bạn có thể tiến hành quy đổi lại phần thưởng khác, nếu vẫn chưa nhận thưởng của xin vui lòng Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.