Nhập vào đây để tìm kiếm

Tính năng Giới thiệu một người bạn hoạt động như thế nào ?

Giới thiệu Bạn bè là một chương trình giới thiệu khuyến khích người dùng chia sẻ Milieu Surveys với những người khác.


  1. Bạn của bạn cần nhập mã giới thiệu của bạn (mã có ký tự chữ hoa và chữ thường) khi đăng ký tài khoản với milieu. Có thể đăng ký bằng Facebook hoặc email :)
  2. Bạn sẽ nhận được email thông báo sau khi họ đăng ký thành công
  3. Sau đó, họ cần hoàn thành 7 bài khảo sát
  4. Sau khi hoàn thành 7 bài khảo sát này, bạn và tài khoản của bạn bè bạn sẽ tự động được cộng 500 điểm cho mỗi cuộc khảo sát (chúng tôi cũng sẽ gửi một thông báo qua email khác)!


Nếu bạn không nhận được email thông báo ban đầu, có một số khả năng:

  1. Bạn của bạn có thể đã nhập mã giới thiệu không chính xác
  2. Bạn của bạn có thể đã bỏ qua mục mà họ cần nhập mã giới thiệu


Rất tiếc, hệ thống của chúng tôi không cho phép thêm mã giới thiệu vào tài khoản theo cách thủ công vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tích điểm bằng cách chia sẻ mã giới thiệu của mình với người khác! :)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.