Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao có hai số liệu khác nhau được hiển thị cho số điểm của tôi?

Bạn có thể nhận thấy rằng có hai số liệu trong Trang chủ của mình. Đây là sự khác biệt giữa chúng.


Số màu xanh đậm

Con số này là tổng số bạn thu thập được khi chỉ hoàn thành Khảo sát, Chủ đề nóng và Câu đố cho đến nay. Bất kỳ điểm đặc biệt nào được trao cho bạn - chẳng hạn như tiền thưởng rút thăm may mắn - không đóng góp vào số tiền này.


Số màu xanh nhạt

Đây là tổng số tiền bạn tích lũy được từ việc hoàn thành các hoạt động (Khảo sát, Chủ đề hấp dẫn và Câu đố) cộng với bất kỳ điểm đặc biệt nào được milieu ghi nhận cho bạn trong các chiến dịch, rút thăm may mắn, v.v. Đồng thời cũng chính là số điểm bạn có thể sử dụng để đổi phần thưởng của mình.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.