Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao tôi không thể tải ứng dụng Milieu Surveys xuống thiết bị của mình?

Rất tiếc, ứng dụng Milieu Surveys hiện không khả dụng cho một số thiết bị do một số vấn đề không tương thích nhất định. Chúng tôi luôn cải tiến ứng dụng của mình, vì vậy hãy chú ý đến các phiên bản trong tương lai có thể bao gồm thiết bị của bạn! :)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.