Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình không?

Để điều chỉnh sửa hồ sơ cá nhân hoặc thông tin nhân khẩu học của mình, vui lòng nhấp chọn biểu tượng "Hồ sơ" ở thanh điều hướng.


Trong mục "Chỉnh sửa hồ sơ", bạn có thể chỉnh sửa:

  • Tên họ
  • Tên gọi
  • Ngôn ngữ
  • Mật khẩu (chỉ dành cho đăng nhập bằng phương thức email thông thường)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.