Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm thế nào để hủy bỏ tài khoản của tôi?

Chúng tôi không ngừng cải thiện trải nghiệm của bạn ngày một tốt hơn và rất mong bạn có thể cho chúng tôi cơ hội để giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải với tài khoản của mình.

 

Khi hủy bỏ kích hoạt tài khoản của bạn, tài khoản sẽ không còn có thể truy cập được, không thể khôi phục và sẽ bị đóng vĩnh viễn. Cấp độ thăng hạng và số điểm tích lũy của bạn cũng đồng thời sẽ bị hủy bỏ, cũng các lợi ích liên quan khác.

Nếu bạn muốn tham gia lại trong tương lai, điểm, phần thưởng và lợi ích gia tăng chưa sử dụng trước đây của bạn sẽ không thể khôi phục sau khi tài khoản bị hủy bỏ.

 

Nếu bạn vẫn muốn hủy kích hoạt tài khoản milieu của mình, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi để đồng ý và đồng ý với việc hủy kích hoạt.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.